.::  25 lecie kapłaństwa  ::.
.::  ks. Jerzego Stranza  ::.

Uroczystość jubileuszową 25-lecia święceń kapłańskich ks. Jerzego Stranza świętowaliśmy w kościele pw. św. Wojciecha w niedzielę, 28 maja, podczas mszy wieczornej o godz. 18.00.
Dostojny jubilat przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię, w której, opierając się na czytanej w tym dniu Ewangelii, zwrócił uwagę na fakt, że apostołowie – mimo trzyletniego wspólnego przebywania z Jezusem – mieli chwile zwątpienia. Widzieli cuda dokonane przez ich Nauczyciela i słuchali Jego nauk, a jednak przeżywali wątpliwości. Takie chwile dotykają nas wszystkich i dlatego musimy nieustannie uczyć się Boga. W Piśmie Świętym, jak zaznaczył ks. Jerzy, ze ‘zwątpieniem’ mamy do czynienia dwa razy: kiedy Jezus idzie do swoich uczniów po wodzie i zaprasza Piotra, by przyszedł do Niego, oraz we fragmencie dotyczącym wyprawy jedenastu uczniów do Galilei,„tam gdzie Jezus im polecił” i mimo że tam ujrzeli Jezusa to niektórzy wątpili, na co Jezus im powiedział „... Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Jaka jest wykładnia naszej wiary? Należy nieustannie poszukiwać Boga. Wszelkie obawy, wątpliwości, trudności czy słabości są rzeczywistością, na którą musimy się zgodzić; trzeba mieć świadomość, że w każdej chwili można zacząć tonąć jak św. Piotr, idący do Jezusa po wodzie.
Dalsza część uroczystości Czcigodnego Jubilata odbyła się w bajecznym ogrodzie proboszczowskim, gdzie ks. Jerzy zorganizował przyjęcie dla wszystkich uczestników jubileuszowej Mszy Świętej.
Sympatycznemu Jubilatowi składano życzenia dalszej owocnej pracy duszpasterskiej w wydawnictwie Święty Wojciech i parafii św. Wojciecha.
Uroczystość naszego Księdza Dyrektora zakończyła się późnym wieczorem - i nie ze względu na porę, ale.. na złośliwe komary.

Andrzej Karczmarczyk