.::  50 lecie ks. R. Bogusza  ::.

24 czerwca 2015, w dniu wspomnienia urodzin Jana Chrzciciela, w naszym kościele odbyła się Msza św. w intencji ks. kanonika Ryszarda Bogusza, z okazji Jego jubileuszu – 50 lecia Święceń Kapłańskich.
Ksiądz kanonik do podziękowania Bogu Najwyższemu za otrzymaną łaskę kapłaństwa, wybrał nasz kościół, gdyż była to parafia w jakiej pracował będąc wikariuszem przed wyjazdem na misję do Kamerunu.
Ksiądz Bogusz zyskał sobie wielu przyjaciół w czasie swej posługi kapłańskiej szczególnie wśród młodzieży, lecz odległy czas i wielkie odległości jego pobytu zatarły pamięć wśród wiernych naszej parafii.
Na uroczystość jubileuszową przybyła garstka najwierniejszych przyjaciół z parafii i spoza niej, a szkoda, gdyż 50 lecie święceń kapłańskich jest bardzo ważną uroczystością nie tylko dla kapłana.
W czasie uroczystej Mszy św. ks. Proboszcz serdecznie powitał Jubilata i na jego prośbę przewodniczył Mszy św koncelebrowanej. Ks. kanonik Jacek Stawik – nasz proboszcz podczas wygłoszonej homilii zauważył nawiązując do proroka Jana Chrzciciela, że [… szczególną misję proroczą mają misjonarze, oni są zawsze na froncie, na pierwszej linii tej najtrudniejszej, gdzie ludzie coś o Bogu słyszeli ale Go nie znają…].
Na zakończenie uroczystości dostojny Jubilat podziękował ks. Proboszczowi za „wspaniałe kazanie” i wszystkim zgromadzonym, a na zakończenie odmówił Zdrowoś Maryjo w języku bulu używanym w Kamerunie.

Fot. A.Karczmarczyk