.::  Boże Ciało 2017  ::.

Święto Bożego Ciała ustanowione mocą bulli papieża Urbana IV w roku 1264 obchodzimy zawsze w czwartek, by przypominać ustanowioną przez Pana Jezusa Eucharystię podczas ostatniej wieczerzy w Wielki Czwartek.
W procesji wspomina się ostatnią wieczerzę oraz przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa.
Nasza parafialna procesja jak co roku wyruszyła z Kościoła Ojców Karmelitów po nieszporach i ulicami: Działową, Solną, Pl. Wielkopolskim, 23-Lutego, al. Marcinkowskiego, Wolnicą i Św. Wojciechem zakończyła się na wzgórzu w naszym kościele Mszą Świętą. Kazanie przy IV ołtarzu wygłosił o. prof. UAM dr hab. Piotr Neumann OCD, w którym uwypuklił nawiązując do ewangelii potrzebę wspólnoty
...tworzymy tutaj wspólnotę idąc za Jezusem w procesji Bożego Ciała i ta nasza wspólnota nie ogranicza się tylko do nas, którzy tu jesteśmy widoczni ale obejmuje także nasze siostry Karmelitanki Bose, przy których domu stoimy, które w zamknięciu swojej klauzury łączą się z nami w tej chwili w adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyznajemy publicznie wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii pośród nas. Wyznajemy obecność prawdziwą chociaż Jezus jest tu ukryty pod postacią chleba i dzisiaj dziękujemy Mu za tą obecność, uwielbiamy Go w jego sakramentalnej obecności...

Andrzej Karczmarczyk