.::  Boże Ciało 2019  ::.

W naszej parafii w godzinach popołudniowych jak co roku uroczystości związane z tym świętem rozpoczęto Nieszporami w kościele Ojców Karmelitów Bosych, a po nich odbyła się w procesja po parafialnych ulicach z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Przy pierwszym ołtarzu na ulicy Działowej spadły pojedyncze krople deszczu, by dalej w delikatnie chłodzić w ten upalny dzień uczestników procesji do samego błogosławieństwa na cztery strony świata jakie udzielił ks. Jerzy Stranz, na zakończenie uroczystości. Procesja w tradycyjnej oprawie z udziałem orkiestry, dziewczynek sypiących kwiaty i pocztem sztandarowym z udziałem licznych wiernych, oraz udekorowanych okien na trasie, przynosi dumę naszej parafii i jak powiedział przy ostatnim ołtarzu nasz diakon Szymon Antczak, jest publicznym wyznaniem wiary. Święto Bożego Ciała wprowadzono w 13 wieku podczas Soboru Laterańskiego IV (1215), a pierwsza procesja odbyła się w Kolonii przed sumą w 1265 roku, a w IV wieku były obecne w całej Europie.

Andrzej Karczmarczyk