.::  Boże Ciało 2021  ::.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w naszej parafii świętowojciechowej wyruszyła procesja o godzinie 17.00 do czterech ołtarzy, ustawionych w obrębie świątyni i skweru przed kościołem.
Przy każdym ołtarzu zostało wygłoszone krótkie kazanie, będące komentarzem do przeczytanej Ewangelii. Procesję, w której uczestniczyli wierni, współorganizowali Bracia z Klasztoru Ojców Karmelitów. Procesję zakończyło błogosławieństwo na cztery strony świata i został odśpiewany hymn Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy.
W Polsce procesje ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zapoczątkował biskup Nanker w 1320 w Krakowie, a w Poznaniu w 1326 roku, w 1399 roku król Władysław Jagiełło funduje kościół pw. Bożego Ciała w naszym mieście.

Fot. Andrzej Karczmarczyk