.::  SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH  ::.

Każdy z siedmiu sakramentów jest środkiem, przez który zmartwychwstały Pan, mocą swojego Ducha, udziela człowiekowi różnych zbawczych łask. Kościół katolicki naucza, że również sakrament namaszczenia chorych jest jednym z sakramentów ustanowionych przez Chrystusa. Wspomina o nim św. Marek oraz św. Jakub.
Wsłuchując się w głos Chrystusa w naszym kościele parafialnym w sobotę 25 sierpnia odbyła się specjalna uroczysta Msza święta poświęcona Chorym połączona z sakramentem namaszczenia i specjalnym błogosławieństwem z Lourdes. Uroczystą Mszę św. prowadził i wygłosił do zgromadzonych wiernych homilię ks. Proboszcz, który udzielał Sakramentu Namaszczenia Chorych, a pomagał mu ks. Jerzy.
Po uroczystościach w kościele zgromadzeni w nim przenieśli się na drugą część spotkania do salki katechetycznej, gdzie panie z parafialnego Caritasu przygotowały poczęstunek. Oprócz smacznych wypieków, którymi częstowali się zebrani popijając kawą i herbatą jednocześnie chwaląc kunszt cukierniczy pań, które przygotowały poczęstunek, radośnie śpiewali do akompaniamentu gitary, na której grał nasz ks. Proboszcz.
Czas szybko minął podczas śpiewu i rozmów w radosnej atmosferze, aż żal było wracać do domu.

A.Karczmarczyk