.::  DZIEŃ CHORYCH W NASZEJ PARAFII 2022  ::.

Wśród siedmiu sakramentów jakie można otrzymać w naszym kościele katolickim, jest jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, jest to sakrament namaszczenia chorych.
Chory przyjmując ten sakrament poprzez namaszczenie olejem świętym modlitwą kapłana otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu a niekiedy przywrócenie zdrowia. Właśnie ten sakrament był powodem spotkania na Wzgórzu Św. Wojciecha w kościele parafialnym wiernych, którzy pragnęli zostać namaszczeni olejami świętymi w czasie tej uroczystości, co miało miejsce podczas Mszy św. w sobotę 27 sierpnia.
Ksiądz Proboszcz podczas nauki wygłoszonej do wiernych w czasie odprawianej Mszy św. nawiązał do ewangelii specjalnie dobranej do tej uroczystości o uzdrowionej kobiecie cierpiącej na wieloletnie krwawienie. Pan Jezus uzdrowił ją przez dotyk nie Jego lecz Jej, która dotknęła się szat Jezusa, który nawet nie był świadomy tego czynu dopiero poczucie opuszczającej z niego Jego mocy zwróciło uwagę na to zdarzenie. Przytoczona nauka jednoznacznie wskazuje że człowiek oczekujący pomocy nie tylko ma wypraszać łaski modlitwą, ale działaniem poprzez swą obecność w bliskości Boga w postaci Najświętszego Sakramentu.
Po zakończeniu Mszy św. został wystawiony Pan Jezus w Hostii ukryty i każdy z obecnych został pobłogosławiony Nim, i modlitwą Matki Bożej z Lourdes wypraszającą nam łaskę zdrowia, łaskę dobrze przeżywanego sakramentu chorych, namaszczenia i przyjmowania Jezusa Eucharystycznego, który daję siłę i moc do dźwigania krzyża cierpienia i choroby.
Po tych uroczystościach obecni uczestnicy zaproszeni zostali do salki parafialnej, gdzie panie z Caritasu przygotowały kawę i słodkie wypieki. Ksiądz Proboszcz uświetnił spotkanie grą na gitarze i śpiewem zachęcając wszystkich do odśpiewania „Barki” i innych, zawartych w śpiewniku parafialnym. Wydarzenie przebiegało w miłej atmosferze, że trudno było się rozchodzić!

A.Karczmarczyk