.::  Spotkanie redaktorów prasy parafialnej7  ::.

W dniu 11 marca br. w naszej parafii gościliśmy redaktorów prasy parafialnej z terenu Archidiecezji Poznańskiej, skupionych przy Oddziale Poznańskim Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej. Nasi goście reprezentowali m.in. takie tytuły, jak „Wieści, czasopismo parafialne” (Lwówek), „Maksymilianek” (parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego, Luboń-Lasek), „Michael” (parafia św. Michała Archanioła, Poznań), „Markowa Gazeta” (parafia św. Marka Ewangelisty, Poznań), „Nasza Wspólnota” (parafia pw. Świętej Rodziny, Poznań), „Głos parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Biskupicach”, „Świętomarcińskie Słowo” (parafia pw. św. Marcina, Poznań).
Wraz z ks. Trojanem Marchwiakiem- proboszczem parafii pw. Św. Wojciecha, panią Aleksandra Wyganowską – redaktorką Radia EMAUS, członkinią Rady Programowej radia oraz Jackiem Niedzielskim, Zastępca Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej i Barbara Niedzielską - Przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej w spotkaniu uczestniczyło 26 osób. Spotkanie rozpoczęło się o godz.10.00 Mszą Św., w której homilię głosił ks. Trojan Marchwiak. Ksiądz proboszcz serdecznie powitał brać dziennikarska w „swoim” kościele, a myślą przewodnią kazania były słowa z ewangelii wg. św. Mateusza: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują…”.
Potem, już w salce parafialnej, przy kawie, herbacie oraz pysznych wypiekach domowych przygotowanych przez Małgosię Helak, Justynę Łopaczyk i Krysię Ludwiczak, spotkanie toczyło się dalej. Ks. Trojan Marchwiak przedstawił redaktorom zespół redakcyjny pisma parafialnego Święty Wojciech. Gospodarzy spotkania reprezentowali: Krystyna Ludwiczak, Wiesław Kasprzak, Andrzej Karczmarczyk, Małgorzata i Leszek Helakowie oraz Bolesław Psuja.
Jednak głównym punktem programu spotkania była promocja książki pt. „Błogosławiony ks. Narcyz Putz. Męczennik II wojny światowej” autorstwa ks. kan. prof. UAM dr. hab. Leszka Wilczyńskiego, wydanej przez Instytut Studiów Kościelnych LUBRANSCIANUM, Poznań 2017. Kolejne punkty programu wypełniły sprawy organizacyjne Stowarzyszenia, przedstawione przez p. Barbarę Niedzielską. Spotkanie zakończyło się ok. godz. 13.00.

B.Psuja