.::  Dzieje Hymnu Polskiego  ::.

Z okazji 95 rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” polskim hymnem narodowym, 11 lipca br na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Dzieje hymnu polskiego”; otwarcia dokonał minister Szymon Szynkowski vel Sęk. Wydarzenie to poprzedziła uroczysta Eucharystia w parafialnym kościele pw. św. Wojciecha. W podziemiach tego kościoła znajdują się doczesne szczątki twórcy hymnu – Józefa Wybickiego.
Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej, którą sprawowali: ks. prałat Jan Stanisławski – w imieniu Księdza Arcybiskupa oraz ks. proboszcz Trojan Marchwiak modlono się w intencji Józefa Wybickiego z okazji jego dwusetnej rocznicy śmierci i dwieście siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin. Po Eucharystii w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan złożono kwiaty.

Andrzej Karczmarczyk