.::  XVII Dzień Judaizmu w Poznaniu  ::.

"Pan jest moją mocą, (...) Jemu zawdzięczam moje ocalenie" pod tym hasłem rozpoczęło się w tym roku Nabożeństwo Biblijne pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego z udziałem przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Nabożeństwo to odprawione w kościele katolickim pw. Św. Wojciecha w Poznaniu, po raz 17 rozpoczęło się od zapalenia Minory, która jako symbol pojednania i dialogu paliła się przez cały czas uroczystości.
Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie spraw aby płomień tej Menory stał się dla nas Chrześcijan i Żydów wezwaniem i zobowiązaniem do rozświetlania świata światłem Bożej dobroci w duchu wzajemnej ufności i miłości.
Tymi słowami modlitwy rozpoczął nabożeństwo przewodniczący abp. Stanisław Gondecki. W wygłoszonej homilii abp. nawiązał do dwóch wydarzeń w historii ludu żydowskiego, do przejścia przez Morze Czerwone w czasie ucieczki żydów z Egiptu i do holokaustu europejskich wyznawców Mojżesza. Istotnie w ludzkich dziejach dostrzegamy nieustanną obecność misterium zła przenikającego do dziejów. W historię człowieka i świata wpisane jest dramat, tragedia, cierpienie i walka, i nie dotyczą one jednego jednostkowego przypadku ani też jednego czasu, jednego miejsca, powiedział abp.
W dalszej części wyjaśnił dlaczego Bóg nie wyeliminował zła na naszym świecie, chrześcijanie są świadomi tego, że Pan Bóg obdarzył człowieka wolnością i że ona jest stałym elementem naszych dziejów. Wolność ta jest powiązana z odpowiedzialnością człowieka. Niestety może być ona użyta przez człowieka w skrajnie niewłaściwy sposób czego dowodem jest Auschwitz. Miejsce to dowodzi, że człowiek może odrzucić Boga, lecz taka postawa kończy się apokaliptycznym piekłem na ziemi.
W wspólnej modlitwie uczestniczyli, przedstawiciele Gmin Żydowskich, kapłanami, członkowie Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, a całość uświetniła Schola Młodzieżowa Jordan, wraz z muzykami Lechem Bałabanem, altówka, Janem Bałabanem skrzypce, Wiktorem Bałabanem skrzypce.

A.Karczmarczyk