.::  Szukałem Pana a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi  ::.

W naszym kościele w czwartkowy wieczór 15 stycznia 2015, odbyło się nabożeństwo biblijne z udziałem chrześcijan i Żydów.
Nabożeństwu przewodniczył Abp. Stanisław Gondecki.
Rozpoczęło się ono jak co roku, od zapalenia Minory, symbolu narodu żydowskiego, a zapalił ją przedstawiciel Poznańskiej Gminy Żydowskiej Jakoob Ben Nistell, który wygłosił komentarz do odczytanego wcześniej fragmentu 2 księgi Samuela.
W dalszej części odczytany został fragment Ewangelii wg św. Mateusza przez naszego ks. Proboszcza.
Po odczytaniu ewangelii wygłosił kazanie Abp Stanisław Gondecki, w którym oparł się na omówieniu Psalmu 34. W kazaniu opierając się na Psalmie 34 odniósł się do współczesnych trendów w świecie a dotyczących pojmowania wiary.
Podczas nabożeństwa oprawę muzyczną zapewniły dwa zespoły: Schola młodzieżowa Jordan i Trio Bałaban.

Fot. A.Karczmarczyk