.::  Co ty robisz Eliaszu  ::.

Dni Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone były jak co roku 17 stycznia. Dzień ten został ustanowiony przez Konferencje Episkopatu Polski w 1997 roku i poprzedza Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan.
Miejscem ogólnopolskich obchodów był Toruń, a hasłem „Co ty robisz, Eliaszu?
W naszym mieście kulminacyjnym punktem tego dnia było nabożeństwo biblijne pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego z udziałem przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu.
Na początku uroczystości słowo wprowadzające wygłosi ks. Jerzy Stranz przypominając, że już 19 lat kościół w Polsce obchodzi te dni. Jest to czas refleksji i ma nam uświadomić o judaistycznych korzeniach naszego chrześcijaństwa, przypomnieć o konieczności pogłębienia własnej tożsamości i dostrzegania wszystkiego co nas łączy z wyznawcami judaizmu, a więc wiarę w Jednego Prawdziwego Boga, dekalog, czy też wezwanie do codziennej modlitwy - mówił ks. Jerzy.
Po wprowadzeniu, Menorę Dialogu, która towarzyszy poznańskim obchodom Dnia Judaizmu, zapaliła Alicja Kobus z gminy żydowskiej. Podczas nabożeństwa biblijnego kazanie wygłosił abp Stanisław Gądecki, a komentarz żydowski Jakoob Ben Nistell. Podczas nabożeństwa słuchaliśmy śpiewy w wykonaniu Leopolda Twardowskiego oraz Miriam Klimovej.

Fot. A.Karczmarczyk