.::  XXIII Dzień Judaizmu 9 – 25 stycznia 2020  ::.


W ramach tegorocznych obchodów dni Judaizmu w naszym mieście odbywały się liczne wydarzenia kulturalne i religijne związane z tymi dniami.
Jednym z ważniejszych to Nabożeństwo Biblijne jakie odbyło się w naszej świątyni z udziałem przedstawicieli gminy żydowskiej, pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego przy współudziale rabina Berlina Waltera Homolki, pastora Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
W to uroczyste Nabożeństwo wprowadził ks. Trojan Marchwiak, a po nim nastąpiło zapalenie Menory Dialogu, którego dokonał rabin Homolka z udziałem przedstawicielki poznańskiej gminy żydowskiej.

   A. Karczmarczyk