.::  200-setna rocznica śmierci Antoniego „Amilkara” Kosińskiego  ::.

W piątek, 10 marca w 200-setną rocznicę śmierci śp. gen. Antoniego „Amilkara” Kosińskiego, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich, współtwórcy Legionów Polskich we Włoszech, została odprawiona w jego intencji Msza Święta. Eucharystię celebrował w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu ks. prałat Czesław Grzelak; tu w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan znajdują się doczesne szczątki śp. gen „Amilkara”.
W uroczystości, do której zorganizowania przyczynił się Pan Antoni W. Gorycki, działacz z Kielc, wzięli udział m.in.: wykładowcy i kadeci oraz poczet Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, przedstawiciele szkoły z Targowej Górki, której patronuje gen. Antoni „Amilkar” Kosiński, wraz z pocztem sztandarowym, a także przedstawiciele miasta i gminy Nekla oraz przedstawiciele szkół mundurowych.
Po Mszy Świętej uczestnicy udali się do Krypty Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pod sarkofagiem z ciałem śp. gen. Antoniego „Amilkara” Kosińskiego zostały złożone wieńce.

A.Karczmarczyk