.::  Mamy „brata” kurkowego!  ::.

13 lutego 2106 na strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego „Lizawka” w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 1, nasz proboszcz, ks. Trojan Marchwiak uzyskał prawa członkowskie Bractwa Kurkowego Poznań zał. 1253 r.
Uroczystości towarzyszyła liczna grupa członków Bractwa. Po strzelaniu do Tarczy Króla Powstańczego ks. Trojan złożył oficjalne ślubowanie. Rotę o treści: Ślubuję wiernie służyć Państwu polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa, dążyć wszelkimi siłami do jego najlepszego rozwoju, a w czasie służby w Bractwie przełożonym oddawać winny szacunek i posłuszeństwo ks. Trojan odczytał w obecności Prezesa Zarządu Bractwa, dr. Piotra Szymczaka oraz członków Zarządu.

Bolesław Psuja