.::  MAJÓWKA 2015  ::.

Na tradycyjną majówkę – tym razem w sobotę, 16 maja – udaliśmy się wraz z naszym proboszczem, ks. Jackiem do Boruszyna, do parfaii, w której proboszczem jest ks. Marek Jański, były nasz wikariusz. Zwiedziliśmy kościół w Tarnówku, zobaczyliśmy kaplicę w Młynkowie, budowany tam kościół oraz kościół parafialny w Boruszynie pw. św. Andrzeja. Ksiądz Marek opowiadał o parafii i jej mieszkańcach, którzy z wielkim zapałem i ofiarnością wspomagają swojego duszpasterza...