.::  NIESZPORY PRAWOSŁAWNE ku czci ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO  ::.

W dniu 10 lutego 2013 zostały odprawione Prawosławne Nieszpory Prawosławne ku czci świętych Cyryla i Metodego, apostołów i nauczycieli Słowian, patronów Europy. Liturgię z udziałem przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich, celebrował ojciec protoprezbiter Paweł Minajew, proboszcz poznańskiej parafii prawosławnej. a homilię wygłosił Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. Nieszpory odbyły się przy niepowtarzalnych i pełnych wyjątkowego nastroju śpiewach cerkiewnych wykonywanych przez dwa chóry: Chór Prawosławnej Konkatedry Poznańskiej pod dyr. Miłosza Firleja i Chór Rotondo parafii pw. św. o. Pio w Poznaniu pod dyr. Natalii Sobkowiak-Bolewskiej.

Fot. A.Karczmarczyk