.::  NIESZPORY PRAWOSŁAWNE 2015  ::.

Ukoronowaniem Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Wielkopolsce były nieszpory prawosławne, które odbyły się w wigilię święta św. Cyryla i Metodego w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Poznaniu.
Nieszpory celebrował w obrządku bizantyjskim, w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, ojciec mitrat Paweł Minajew, proboszcz poznańskiej parafii prawosławnej.
Podczas uroczystych nieszporów homilię wygłosił ksiądz prałat Jan Stanisławski. Nad całością czuwał nasz ksiądz proboszcz Jacek Stawik, który przywitał w sposób niezwykle serdeczny wszystkich zgromadzonych, a szczególnie uświetniające uroczystość dwa zespoły: Chór Prawosławnej Konkatedry Poznańskiej pod dyrekcją Miłosza Firleja, Joanny Piech-Sławeckiej oraz Dariusza Tabisza i SzyszChoir & Friends pod dyrekcją Adama Szyszki.

A.Karczmarczyk