.::  Wieczernia u Świętego Wojciecha 2016  ::.

Nieszpory prawosławne zostały odprawione w naszym kościele już tradycyjnie w wigilię uroczystości Świętych Cyryla i Metodego, apostołów pogan, którzy działali na terenie zamieszkałym przez Słowian za czasów jedności Kościoła Chrystusowego obrządku wschodniego i zachodniego. Nabożeństwo celebrował o. prot. Paweł Minajew – proboszcz poznańskiej parafii prawosławnej.
Uroczystość miała w tym roku doniosłą wymowę, gdyż dzień wcześniej odbyło się, pierwsze w historii, spotkanie głowy Kościoła katolickiego ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Podczas spotkania papież i patriarcha rozmawiali o deklarowanej, zarówno przez Watykan, jak i patriarchat moskiewski, „chęci powrotu do jedności”, co wpisuje się w działalność Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, która jest jednym z organizatorów nieszporów w naszym mieście.
W czasie trwania nabożeństwa homilię wygłosił ks. bp Damian Bryl. Nawoływał w niej, opierając się na wypowiedziach papieża Franciszka i patriarchy Cyryla, do jedności. Prawosławni i katolicy są zjednoczeni bowiem nie tylko wspólną tradycją pierwszego tysiąclecia istnienia Kościoła, lecz także misją głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie. Misja ta zawiera szacunek dla członków wspólnot chrześcijańskich... Nie jesteśmy konkurentami, lecz braćmi we wspólnej wierze. We współczesnym świecie katolicy i prawosławni, zjednoczeni jednym losem, są wezwani do braterskiej współpracy w głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu, do wspólnego głoszenia godności moralnej – powiedział w dalszej części homilii bp Damian. Na zakończenia nawoływał: Dziękujmy Bogu za to ważne spotkanie i pokornie prosimy, aby przyniosło dalszy owoc, dobry owoc.
Nieszpory (wieczernię) uświetniły swoim śpiewem dwa chóry: Prawosławnej Konkatedry Poznańskiej pod dyrekcją Miłosza Firleja i Joanny Piech-Sławeckiej oraz Chór Zamku Kórnickiego „Castellum Canttans” pod dyrekcją Dariusza Tobiasza.

A.Karczmarczyk