.::  Cyryl i Metody święci niepodzielonego jeszcze  ::.
.::  apostołowie „słowiańscy”  ::.

Wieczernik ku czci Patronów Europy świętych Cyryla i Metodego odbył się w murach naszej świątyni 13 lutego 2018 r.
Ta cykliczna uroczystość w tym roku miała mieć większy wydźwięk niż w innych latach ze względu na przypadającą 1150 rocznicę pierwszej Mszy Świętej w rycie i języku słowiańskim, lecz przybrała charakter tylko Modlitwy Śpiewem. Tę kontemplacyjną Modlitwę Śpiewem w języku starosłowiańskim zawdzięczamy Męskiemu Kameralnemu Zespołowi Śpiewu Cerkiewnego „Partes” pod dyrekcją Michała Łaszewicza.
Wśród wiernych zebranych na tej uroczystości można było zauważyć między innymi, JE Biskupa Seniora Zdzisława Fortuniaka, oraz Proboszcza poznańskiej parafii prawosławnej ks. Mitrata Pawła Minajewa, który miał przewodniczyć w tym dniu liturgii, lecz z powodu braku zgody swego przełożonego na odprawienie Wieczernika, JE Najprzewielebniejszego biskupa Atanazego Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej, tylko uczestniczył w modlitwie na ławce z wiernymi zasłuchanymi w przepiękny śpiew zespołu „Partes”.
Na początku 868 r. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Większej papież Hadrian II odprawił wraz z Cyrylem i Metodym Mszę św. w rycie słowiańskim i w 869 r. powtórnie potwierdził ten ryt jako obowiązujący obok rytu łacińskiego bullą Gloria in Excelsis Deo. Warto wiedzieć, że święci Cyryl i Metody jako jedni z pierwszych widzieli wielką potrzebę wybicia się na niezależność od biskupstw i jurysdykcji niemieckich, w duchu słowiańskiego języka. Stworzone dzieło tych dwóch świętych nie upadło. Tym językiem w liturgii posługuje się ok. 250 milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Cyryl i Metody, to imiona zakonne braci Konstantyna i Michała, zwanych Braćmi Sołuskimi.

A.Karczmarczyk