.::  Wieczernia w parafii Świętego Wojciecha 2023::.

W wigilię święta patronów Europy, Cyryla i Metodego w kościele pw. św. Wojciecha odbyły się „Wielkie Nieszpory” ku czci tych Świętych – apostołów i nauczycieli Słowian. Uroczystość, zapoczątkowana przez śp. ks. Marka Kaisera i przy współudziale o. mitrata Pawła Minajewa, była obchodzona w naszej świątyni do 2017 roku, potem – na skutek braku akceptacji ze strony przełożonego, JE Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego, ordynariusza prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej – została zawieszona.
W tym roku powrócono do tej tradycji. Za sprawą ks. mitrata Iwana Dziuby z Prawosławnej Cerkwi Ukrainy oraz dzięki przychylności naszego Proboszcza w murach kościoła św. Wojciecha znowu rozbrzmiewały modlitwa i śpiewy w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.
Podczas nieszporów homilię wygłosił ks. dr Waldemar Szlachetka, a śpiewy w czasie liturgii wykonał chór, którym dyrygował Miłosz Firlej. Na zakończenie celebrans zwrócił się do zebranych i podziękował wiernym przybyłym z Ukrainy oraz Polakom za ich obecność, podkreślając wartość ekumeniczną uroczystości. Przypomniał, że – przed rozłamem kościoła wschodniego i zachodniego – stanowiliśmy jedność.
Warto wiedzieć, że na początku 868 r. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Większej papież Hadrian II odprawił wraz z Cyrylem i Metodym Mszę Świętą w rycie słowiańskim, a w 869 r. bullą „Gloria in excelsis Deo” powtórnie potwierdził ten ryt jako obowiązujący obok rytu łacińskiego. Językiem staro-cerkiewno-słowiańskim w liturgii posługuje się ok. 250 milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików.

A.Karczmarczyk