.::  Odpust parafialny 2023  ::.

Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci Świętego Wojciecha odbyły się w poniedziałek, 24 kwietnia. Sumę odpustową celebrował ks. Jacek Zjawin, prodziekan ds. studenckich Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.
Na początku liturgii ks. Trojan Marchwiak, proboszcz parafii, powitał głównego celebransa, przedstawiając wiernym jego osobę, przywitał zaproszonych kapłanów – Księży z naszego dekanatu i Ojców zaprzyjaźnionych z parafią św. Wojciecha. Wśród zaproszonych zauważyłem – naszego niedawnego rekolekcjonistę, o. Roberta Głubisza OP – przeora poznańskich dominikanów, a także naszego ks. Szymona Antczaka. Podczas sumy odpustowej homilię wygłosił ks. Jacek. Przedstawił on postać św. Wojciecha, który, oddał swoje życie, nawracając lud pogański w Prusach, i ugruntował wiarę w Pana Jezusa wśród Polaków jemu współczesnych. Po zakończeniu liturgii główny celebrans przewodniczył nabożeństwu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu; podczas nabożeństwa wierni wraz z kapłanami odmówili Litanię do św. Wojciecha.
Następnie Ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich do salki, gdzie został przygotowany poczęstunek: pączki z dobrej piekarni oraz kawa lub herbata – do wyboru. Trzeba dodać, że pączki, mimo pokaźnej ilości, bardzo szybko znikały, gdyż nie tylko wyglądały smacznie, ale i smaczne były!

Andrzej Karczmarczyk