.::  75 rocznica "Akcji Burza" i operacji "Ostra Brama"  ::.

W nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku rozpoczęła się akcja „Ostra Brama”, a jej celem było oswobodzenie Wilna z rąk Niemców przez żołnierzy Armii Krajowej. 13 lipca zapisał się na kartach historii dniem oswobodzenia miasta i zawieszenia biało czerwonej flagi na wzgórzu zamkowym jako znaku zwycięstwa, co oznaczało, że władza polska wróciła z powrotem do Wilna.
Po oswobodzeniu miasta Polacy tworzą w nim administrację a reprezentanci władzy cywilnej i wojskowej przedstawiają się wchodzącej armii sowieckiej. Konsekwencje dla Polaków okazują się tragiczne, Sowieci po zakończeniu walk aresztują dowódców operacji i nowo powstałą administrację, zaczynają się represje, wywózki na Syberią i więzienia.
Działające w Poznaniu Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej zorganizowało w tym dniu bogate uroczystości związane z 75 rocznicą operacji „Ostra Brama”, które zakończyły się uroczystościami pod tablicą poświęconą Bohaterom Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego Armii Krajowej, a poprzedziła je uroczysta Msza św. w kościele p. w. Św. Wojciecha, na terenie którego jest umieszczona ta tablica. Mszę koncelebrowaną w intencji tych, którzy umieli rzucić swój życia los dla ukochanej Ojczyzny przewodniczył ks. Tadeusz Magas wraz z tutejszym proboszczem ks. Trojanem Marchwiakem.

Andrzej Karczmarczyk