.::  PROCESJA W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2017  ::.

Niedziela Palmowa otwiera w Kościele Wielki Tydzień będący pamiątką ostatnich dni Chrystusa i jest przygotowaniem do Zmartwychwstania Pańskiego - największych świąt chrześcijaństwa. W tym dniu wierni przynoszą palmy do kościoła by je poświęcić.
W naszej parafii już tradycyjnie od wielu lat organizowana jest procesja z palmami ulicami miasta na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Jezus podczas tego wjazdu był radośnie witany radosnymi okrzykami, a pod nogi niosącego Go osiołka rzucano gałązki palm. Palma w tradycji chrześcijańskiej była symbolem zwycięstwa, i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa męczennicy byli przedstawiani z nią w ręku.

Fot. A.Karczmarczyk