.::  NIEDZIELA PALMOWA 2022  ::.

Niedziela Palmowa to pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.
W parafii Świętego Wojciecha w Poznaniu ten dzień uczciliśmy także procesją z palmami po ulicach naszego miasta.

Fot. A.Karczmarczyk