.::  OZDABIANIE PIERNIKÓW 2016  ::.

   W niedzielne grudniowe popołudnie (11 grudnia) grupa parafian, małych i dużych, spotkała się w salce parafialnej przy ozdabianiu pierników. Wśród licznie przybyłych znalazło się 25 dzieci i podobna grupa dorosłych, nie zabrakło również babć. Panowała radosna atmosfera, a słodką pracę umilały dźwięki wspólnie śpiewanych piosenek adwentowych. Zaangażowanie było ogromne, bo i cel był ważny i szlachetny: pięknie przyozdobione pierniki zostały przekazane na wieczerzę wigilijną dla potrzebujących i bezdomnych, która odbyła się na Targach Poznańskich.
Okres adwentu to czas radosnego oczekiwaniem i warto w tym czasie stwarzać dla dzieci (nie tylko!) przestrzeń, w której mogą wspólnie czynić coś dobrego dla innych. Uczmy je otwierać serca, choćby piernikowe, dla bliźnich. I życzmy sobie, aby takich spotkań w naszej parafii było coraz więcej. Poniżej zdjęcia małych parafian przy pracy oraz końcowy efekt. Prawda, że piękne?

   M. Ślusarska