.::  Prymicja ks. Szymona Antczaka  ::.

Już od soboty 23 maja możemy powiedzieć: nasz Ksiądz Szymon Antczak, bo przecież jest naszym kapłanem, tym, którego obserwowaliśmy jako kleryka, diakona – początkowo z niedowierzaniem, a potem z coraz większym podziwem. W sobotę z rąk metropolity poznańskiego, abpa Stanisława Gądeckiego otrzymało święcenia prezbiteratu dziewięciu diakonów, wśród nich dk. Szymon Antczak. W swoim kazaniu, poprzedzającym moment święceń, abp – powołując się m.in. na „List do kapłanów na Wielki Czwartek” (1979) św. Jana Pawła II – mówił, że kapłan jest znakiem i drogowskazem dla innych, spośród ludu wzięty i dla ludu ustanowiony powinien głęboko wierzyć, żarliwie się modlić, żyć prawdą ośmiu błogosławieństw i nade wszystko miłować, oddając swoje życie za owce – jak Dobry Pasterz.
Ksiądz Szymon Antczak, dekretem abpa Stanisława Gądeckiego, od 1 lipca rozpocznie posługę w parafii pw. św. Kazimierza w Lesznie.
Mszę Świętą prymicyjną (prima missa) odprawił ks. Szymon w naszym kościele parafialnym. W słowie skierowanym do wiernych, w swojej pierwszej homilii podkreślił m.in., że możliwe staje się, aby będąc ochrzczonym, to jest „zanurzonym” w Bogu, innych nauczać – czynić uczniami i w Bogu „zanurzać”, i… brać do nieba, czyli tam gdzie zwycięża miłość nad obojętnością, a miłosierdzie nad sądem. Wzorem jest Chrystus i Jego relacja z Ojcem; Bóg zawsze o nas pamięta. Mówią o tym: „Ikona Przyjaźni” i słowa: „Ja nie zapomnę o Tobie” (Iz 49,15b), które ks. Szymon zamieścił jako motto na swoim obrazku prymicyjnym. Doświadczenie obecności drugiego człowieka zanurzonego w Bogu, to jest pełnego Bożej miłości, pozostawia w życiu niezatarty ślad, uczy kochać, dając poczucie bliskości i ciepła, bo taki jest nasz Bóg…