.::  Powitanie nowego proboszcza ks. Jacka Stawika  ::.

Dekretem księdza Arcybiskupa z dniem 25 sierpnia został mianowany proboszcz parafii Św. Wojciecha w Poznaniu, ksiądz kanonik Jacek Stawik.
Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza odbyło się 31 sierpnia 2014 roku, podczas mszy o godzinie 9.30, a tej ceremonii przewodniczył ks. Prałat Czesław Grzelak, dziekan dekanatu Stare Miasto. Po odczytaniu dekretu przez ks. Dziekana zabrzmiały oklaski wiernych zgromadzonych na mszy, którzy z wielkim zadowoleniem powitali nowego Proboszcza. Po przedstawieniu dorobku ks. Jacka, ks. Dziekan powitał Go w imieniu księży dekanatu Stare Miasto, którzy z wielką radością przyjęli tą nominacje.

A.Karczmarczyk