.::  Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Grzegorza Balcerka w naszej parafii  ::.
Z BISKUPEM BYĆ KOŚCIOŁEM APOSTOLSKIM

W dniach 16 i 17 października 2011 odbył w naszej Parafii wizytację kanoniczną ksiądz biskup dr Grzegorz Balcerek, sufragan poznański. W tym czasie odprawił w niedzielę o godz. 9.30 główną Mszę św., czyli sumę, był też na Mszy św. szkolnej (o godz.11.00) i młodzieżowej (o godz. 12.15), po południu spotkał się z grupami duszpasterskimi. Następnego dnia odwiedził siostry karmelitanki i ojców karmelitów, a także był u sióstr urszulanek, nawiedzając przy tej okazji prowadzone przez nich gimnazjum i liceum. Po południu przeprowadził rozmowy z radą parafialną i katechetami oraz udzielił sakramentu bierzmowania 20 przedstawicielom młodzieży. Kroniki zapiszą tyle. Wizytację biskupa poprzedziło jeszcze odwiedziny delegowanych przez biskupa księży, których zadaniem było sprawdzenie, czy wszystko od strony administracyjnej, jest w porządku lub, co jeszcze wymagałoby poprawy. Trochę to wyglądało jak kontrola. Mógłby ktoś zapytać, czemu taka wizytacja ma służyć? Czy tylko chodzi w niej o zwykłą formalistykę! Czy raczej nie powinna się tu pojawić troska o stan naszego ducha, pytania o konsekwentną wiarę w Chrystusa? W swoim pierwszym wystąpieniu biskup rzeczywiście pytał o naszą wiarę i jakie ma miejsce w naszym życiu Pan Jezus! Ale właśnie wtedy zauważyłem, że biskupowi zależy zasadniczo na dwóch sprawach; najpierw by Kościół trwał w jedności, czego wyrazem ma być regularne gromadzenie się Ludu Bożego w swojej Świątyni. A dalej, by odpowiedzialność za funkcjonowanie Kościoła Lokalnego była rozłożona coraz bardziej na świeckich a nie tylko na księży. Dlatego biskup wyraził oczekiwanie uporządkowania działalności rady duszpasterskiej i rady ekonomicznej, w tym ich uzupełnienie ( w ostatnim czasie wielu Parafian się wyprowadziło i doszli nowi) oraz powiększenie grona osób modlących się, a zwłaszcza zwiększenie liczby Róż Różańcowych. W zabieganym dzisiaj świecie, patrząc na sprawę czysto ludzkimi kategoriami zadanie to wydaje się niezwykle trudne do wykonania. Ale jeśli poczujemy się Kościołem apostolskim jeśli odkryjemy w sobie wezwanie, które złożył w nas Pan Jezus do apostołowania, czyli zanoszenia ludziom Jego Ewangelii, to będzie to w zasięgu naszych możliwości, bo „Bóg współdziała we wszystkim, z tymi, którzy Go miłują” (Rz 8,28). Zapraszam wszystkich do tego, by poczuli smak bycia Kościołem Apostolskim a także zgłaszania propozycji. Duszpasterskich, które byłyby wyjściem oczekiwaniom wierzących

Ks Marek Kaiser - proboszcz

Fot. A.Karczmarczyk