.::  Wizytacja kanoniczna 2022  ::.

Wizytacja biskupa w kościele katolickim sięga czasów apostolskich, gdyż to oni zapoczątkowali odwiedziny gmin chrześcijańskich. Święty Paweł wiele razy wspominał takie wizyty, a w swoich listach także je zapowiadał i wyznaczał im cel. Tradycja ta została zachowana do naszych czasów a biskupi jako następcy Apostołów podążają ich śladem. Jak wynika z prawa kanonicznego biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafie w swojej diecezji osobiście lub za pomocą swojego wysłannika.
W naszej parafii Swiętowojciechowej w piątek 22 kwietnia przeżywaliśmy kanoniczną wizytację wyznaczonego biskupa przez naszego Metropolitę, ks.bp. Szymona Stułkowskiego, który zakończył ją uroczystą Mszą św. w godzinach wieczornych w obecności licznie zgromadzonych parafian oraz członków grup działających na naszym terenie, przedstawicielami Rady Ekonomicznej, Rady Duszpasterskiej z którymi wcześniej miał spotkania wysłuchując ich relacji ze swej działalności. Uwagi z tych spotkań mogliśmy usłyszeć z ust ks. Biskupa podczas wygłoszonej homilii, w której z zadowoleniem wyraził pozytywną opinię na starania naszego ks. Proboszcza, który umożliwia w naszej świątyni w ciągu całego tygodnia wiernym spotkać się z Chrystusem przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, oraz skorzystać z sakramentu pokuty, który w tym samym czasie można uzyskać.
Msza kończąca pasterską wizytację zapoczątkowana została przez ks. Proboszcza, który powitał dostojnego wizytatora, w której przedstawił w telegraficznym skrócie stan parafii i kierunki dotychczasowych działań i zamierzeń na dalsze lata. Po wystąpieniu ks. Proboszcza w imieniu parafian kwiatami został przywitany ks. Biskup przez parafialną liczną rodzinę. Na zakończenie Mszy św. ks. Bp. Szymon Stułkowski udzielił błogosławieństwa Pasterskiego wiernym.

Fot. A.Karczmarczyk