.::  Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka w naszej parafii  ::.

W marcu w naszej parafii miały miejsce niezwykłe odwiedziny, wizytacja kanoniczna poznańskiego biskupa seniora Zdzisława Fortuniaka. Wizytacja rozpoczęła się w niedzielę 6 marca, a na mszy św. o godz. 12.15 czcigodny Biskup, który przewodniczył Eucharystii, został serdecznie powitany przez naszego Proboszcza.
Ksiądz Trojan, witając Biskupa, przedstawił – w ramach wprowadzenia – sytuację w naszej wspólnocie parafialnej: liczba parafian zmniejsza się nie tylko ze względu na wiek, lecz także ze względu na rosnące koszty utrzymania – czynsze. Pocieszającym zjawiskiem, zauważył Proboszcz, jest budowa osiedli w obrębie naszej parafii. Do nowych mieszkań wprowadzają się poznaniacy z całego miasta, którzy poszukują swojego kościoła.
Nasza świątynia, pamiętająca czasy, w których żył św. Wojciech, działa trochę jak magnes, przyciągając nowych mieszkańców, mimo dużej konkurencji okolicznych kościołów, do których parafianie mają zdecydowanie bliżej i nie „pod górkę”. W dalszej części ks. Trojan przedstawił działalność duszpasterską i wspólnoty modlitewne w naszej parafii, wspólnocie otwartej na parafian i wiernych z całego miasta. Podczas Eucharystii ks. biskup Fortuniak wygłosił homilię, w której na początku wyjaśnił istotę wizytacji oraz jej konieczność (minimum raz na 5 lat), wynikającą z prawa kościelnego. Następnie Ksiądz Biskup nawiązał do odczytanej Ewangelii o synu marnotrawnym. Jak zauważył, przytoczona przypowieść pasuje także do współczesnych czasów. Powiedział: (…) czy trudno nam, drodzy Bracia i Siostry, dojrzeć w postawie młodszego syna ducha współczesnego buntu przeciw Bogu i prawu Bożemu, odrzucaniu wszystkich dotychczasowych norm i domaganiu się niczym nieograniczonej wolności… Grecki termin użyty w przypowieści na wyrażenie majątku, który młody człowiek roztrwonił, oznacza też istotę. Syn marnotrawny roztrwonił nie tylko majątek, roztrwonił swoją istotę – siebie samego… Na zakończenie wspomniał poprzednich proboszczów: ks. Marka Kaisera, ks. Zygmunta Sterczewskiego, ks. Hieronima Lewandowskiego i bł. ks. Narcyza Puca, którzy w tej świątyni głosili Ewangelię.
W tym dniu ks. biskup Fortuniak spotkał się także z Radą Duszpasterską i Radą Ekonomiczną; interesował się problemami naszej wspólnoty. Zauważył niski stan techniczny budynku parafialnego i dopytywał się, w jaki sposób Ksiądz Proboszcz wraz z parafianami mógłby temu zaradzić. Zauważył tymczasowość umieszczenia obrazu bł. ks. Narcyza Puza w naszym kościele. Interesował się także cmentarzem parafialnym, pytając o możliwość przywrócenia na nim pochówków. Najważniejszą i najdłuższą rozmową, jaką prowadzono podczas tego spotkania, była jednak ta, która dotyczyła troski o życie duchowe parafii.
Z dużą więc niecierpliwością będziemy oczekiwać na dekret powizytacyjny.

Andrzej Karczmarczyk