.::  Poznańskie Zaduszki Poetyckie  ::.

Czwartek - Dzień Zadusznych godzina 20.00 Świątynia oświetlona została nastrojowym światłem zmuszającym do zadumy i refleksji związanym z tym dniem. Nastrój przemijania i oczekiwania pogłębiła płynąca z chóru muzyka naszych organów, była to Toccata i Fuga D minor J. S. Bacha.
Na tle tej muzyki słyszymy głos lektora Wspomnijmy tych, którzy odeszli, tych których znaliśmy i tych, którzy odeszli nieznani. Wspomnijmy żołnierzy, powstańców i tych którym nikt świeczki nie zapali.
Z chóru popłynęły dźwięki następnego dzieła, tym razem Tomasa Albinoniego Adagio g-moll na smyczek i organy – refleksja towarzysząca dzisiejszemu świętu skłania do przemyśleń, ale też do spojrzenia wstecz na tych, dzięki którym my istniejemy to oni wołają do nas o modlitwę. Wspominamy dzisiaj wybitnych Wielkopolan, którzy pochowani są w tej szacownej świątyni, tych którzy leżą na pobliskim cmentarzu i tych w rozsianych mogiłach na całym świecie.
W tym zaduszkowym dumaniu znalazło się miejsce na wspomnienia obecnych na Poznańskich Zaduszkach Poetyckich, którzy wymieniali drogie dla siebie zmarłe osoby.
Szkoda, że Ciebie nie było z nami.

Andrzej Karczmarczyk