.::  GRUPA BIBLIJNA  ::.„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
św. Hieronim


Chrześcijanie nie mogą zachować żywej wiary, o ile nie karmią się przy stole Słowa i przy stole Ciała Chrystusa. Dlatego rozważanie Pisma Świętego jest żywotną sprawą dla całego Kościoła. Poznawanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa jest obecnie konieczne wobec powierzchowności wiary u wielu chrześcijan. biblia Nasze spotkania przyczynią się do lepszej znajomości Pisma Świętego, a tym samym pogłębiania wiary w Chrystusa.

Dzięki Kręgom Biblijnym będziemy mogli zrozumieć swoje codzienne życie w świetle Ewangelii. W imieniu swoim i uczestników zapraszam wszystkich chętnych – młodych i dorosłych – do udziału w spotkaniach kręgu biblijnego.

Wspólnie czytane teksty - kontynujemy czytanie Księgi Wyjścia, którą przybliża i tłumaczy p. Monika Szkudlińska.


SPOTKANIA GRUPY BIBLIJNEJ

Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 19.00 na probostwie.


ZAPRASZAMY!