.::  DUSZPASTERSTWO MŁODYCH  ::.


  W NIEDZIELĘ  
  Eucharystia z udziałem młodych o godz. 1215  


  W CZWARTEK  
  Modlitwa o pokój i jedność  
śpiewami Wspólnoty Ekumenicznej Taizé
godz.2000


  W PIĄTEK  
  Duszpasterstwo Młodych o godz. 1915  


  W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA  
  Sakrament Pojednania dla Młodych od godz. 1915  
Eucharystia o godz. 1930