.::  PARAFIALNY KLUB SENIORA  ::.

Miejsce spotkań: salka parafialna  
Czas spotkania: 11.30 – 14.00  
Program: rozmowy i dyskusje przy kawie lub herbacie i czymś "słodkim", wspólne obejrzenie dobrego filmu, warsztaty/spotkania z ciekawymi ludźmi, pielgrzymki do pobliskich parafii,…
Organizatorzy spotkań: ks. Trojan Marchwiak oraz Barbara i Bolesław Psujowie.
  Terminy spotkań w 2022  

      Kalendarium

Grudzień 2019
Parafialny klub seniora 2019
Grudzień 2018
Listopad 2018
Kwiecień 2018
Styczeń 2018
Listopad 2017
Marzec 2017
Listopad 2015
Kwiecień 2015
Marzec 2015


Grudzień 2019
























Kalendarium


Parafialny klub seniora 2019

Poznań, 07.01.2019
„Podeszły wiek jest czasem łaski, który wzywa, aby z żarliwszą miłością zjednoczyć się ze zbawczą tajemnicą Chrystusa i głębiej uczestniczyć w realizacji Jego zamysłu zbawienia. Kościół patrzy z miłością i ufnością na was, ludzi starszych, starając się przyczyniać do powstania takiego środowiska ludzkiego, społecznego i duchowego, w którym każdy człowiek będzie mógł przeżywać w pełni i z godnością ten ważny etap swojego życia”.

św. Jan Paweł II, Przemówienie do osób starszych, 2000

Działalność duszpasterska w naszej parafii obejmuje również emerytów, rencistów, osoby starsze wiekiem i samotne. W szczególny sposób realizowana jest poprzez funkcjonowanie Parafialnego Klubu Seniora. Wszystkie osoby starsze wiekiem, emerytów i rencistów, z także przyjaciół naszego klubu zapraszamy do salki parafialnej na godz.11.30 w dniach: 23.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 15.05, 29.05, i 12.06. A po przerwie wakacyjnej spotkamy się w dniach: 25.09, 09.10, 23.10, 13.11, 27.11 i 11.12.
W czasie spotkań przy kawie, herbacie i… czymś słodkim poruszamy ciekawe tematy życia codziennego, religijne, patriotyczne i społeczne, aby w dobrej atmosferze podzielić się własnymi przemyśleniami. Nie brakuje czasu na wspólne wypady do poznańskich parafii czy oglądanie dobrych filmów. Przy okazji świąt kościelnych i narodowych wracamy pamięcią do polskich tradycji i wymieniamy się rodzinnymi zwyczajami. Opiekę duchową sprawuje proboszcz parafii pw. św. Wojciecha, ks. Trojan Marchwiak, a stroną organizacyjną zajmują się Barbara i Bolesław Psujowie (tel. 501 529 446).
Kalendarium

Grudzień 2018

Co słychać w Parafialnym Klubie Seniora- ostatnie wieści!
W grudniu 2018 roku Parafialny Klub Seniora pożegnał odchodzący „stary rok” na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Bolek, rozpoczynając spotkanie przeczytał fragment Ewangelii i złożył wszystkim życzenia, po czym łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie świąteczne i noworoczne życzenia osobiście.
        
Następnie zasiedliśmy do świątecznie przystrojonego stołu na którym znalazły się pyszne potrawy, jak np. kapustka z grzybkami, karp po grecku, karp pieczony, makiełki, można by jeszcze wymieniać,… A wszystko było przygotowane przez nasze Seniorki. W ciepłej i rodzinnej atmosferze, we wzajemnej życzliwości i radości czas upłynął bardzo miło i szybko. W 2019 roku planujemy 16 spotkań (daty spotkań w ogłoszeniu!). Zapraszamy do naszego grona wszystkich seniorów, i nie tylko z naszej parafii, by razem, w interesujący i pożyteczny sposób spędzać czas.
                           (Basia)
Kalendarium

Listopad 2018


100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie oraz 100 – lecie Powstania Wielkopolskiego, to dwa wielkie święta patriotyczne. By uczcić pamięć naszych rodaków, w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 11.30 w Parafialnym Klubie Seniora gościć będziemy pana Michała Pawełczyka, regionalistę, znawcę historii Powstania Wielkopolskiego, autora wielu artykułów i książek dotyczących udziału Wielkopolan w Powstaniu Wielkopolskim, m.in. książki pt. „OCHOTNICZA KOMPANIA NEKIELSKA W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1918 – 1919”. Gość spotkania wspomni czasy powstania, przywoła wybranych powstańców, jak również ich potomków, przytoczy anegdoty oraz osobiste refleksje.
Kalendarium


Pielgrzymka do Bukowskiej Madonny
       W dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 grupka, raczej starszych, parafian wraz ze swoim proboszczem ks. Trojanem Marchwiakiem wyruszyła do Buku . Ich celem było pokłonienie się, wspólna modlitwa i msza św. przed słynącym łaskami obrazem Maryi, zwanym Matką Bożą Literacką. Początki Jej kultu sięgają XIV wieku. Kroniki podają, iż istniejące wtedy Bractwo Literackie opiekowało się cudownym obrazem. To właśnie od tego bractwa pochodzi przydomek nadany cudownemu wizerunkowi. W 1698 roku ówczesny biskup diecezji (po wysłuchaniu opinii specjalnej komisji) potwierdził nadprzyrodzony charakter łask wypraszanych przed bukowskim obrazem oraz prawdziwość cudów doznawanych tam przez wiernych za przyczyną Maryi.
Do Buku grupa dotarła punktualnie, na godz. 11.00. W świątyni parafialnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, oczekiwał już na nas ks. kan. Andrzej Szczepaniak, kustosz sanktuarium Matki Bożej Literackiej. Po serdecznym powitaniu parafian, ks. Andrzej przybliżył nam historie miasta Buku oraz „swojego” kościoła. Legenda głosi, że w okolicach miasta, pod drzewem buk zmarł na polowaniu książę Mieszko I. Pierwsza zachowana wzmianka o Buku znajduje się w dokumencie z 1257 r. Według innych hipotez lokacja miała miejsce później, zaś jej pierwszym śladem jest zachowana kopia dokumentu Przemysła II, przyznającego tutejszym mieszczanom zwolnienie od ceł. Obecnie przyjmuje się, że najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem będzie przyjęcie, że lokacja Buku nastąpiła w momencie panowania Przemysła I lub II, a zatem przed 1296 r.
Istniejąca świątynia – cel naszej pielgrzymki, została wybudowana w stylu klasycystycznym w latach 1838-1846 (wcześniejszy, gotycki kościół, istniał w tym miejscu aż do zawalenia się wieży w 1806, waląca się wieża zniszczyła kościół doszczętnie ). Projekt obecnego kościoła powstał w 1828 roku w pracowni niemieckiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Po wkroczeniu Niemców we wrześniu 1939 świątynię przeznaczono na magazyn umundurowania. W nocy z 25 na 26 stycznia 1945 kościół został spalony przez wycofujące się wojska niemieckie. Spłonął wówczas m.in. ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Literackiej. Po wojnie kościół odbudowano z wykorzystaniem murów zewnętrznych w latach 1946-1951 a zniszczone wnętrze umeblowano w rokokowe wyposażenie sprowadzone z kościoła reformackiego Świętych Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Woźnikach. 3 Października 1948 r. abp Walenty Dymek konsekrował odbudowany kościół, w którego ołtarzu głównym umieszczono kopię obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej.
Na początku lat 90. XX wieku, po zwróceniu starego wyposażenia do Woźnik, kościół otrzymał nowe ołtarze: główny autorstwa Romana Czeskiego i boczne stolarzy Wąsowiczów. Dekretem z dnia 23.12.2015 r. Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki ustanowił diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w bukowskiej farze, a 10.09.2017 r. miała miejsce uroczysta koronacja cudownego wizerunku.
Po tej części „historycznej” pielgrzymki, nasz proboszcz- ks. Trojan Marchwiak odprawił mszę św., z homilią, w intencji świętowojciechowych parafian. Następnym punktem pielgrzymkowego programu był poczęstunek, przygotowany przez panie z Caritasu. Przy wspólnym stole zasiedli kapłani, pielgrzymi i gospodarze. Raczono się kawą, herbatą oraz przepysznym keksem, specjalnie przygotowanym na nasz wyjazd przez panią Magdę, uczestniczkę pielgrzymki. Było bardzo sympatycznie, radośnie, rodzinnie i smacznie!
              
No, ale czas naglił, i ruszyliśmy na krótki spacer po mieście, kierując się do Kościoła Świętego Krzyża – zabytkowej świątyni, drewnianej, zbudowany w 1760 r. na miejscu wcześniejszej świątyni. Kościół powstał na planie krzyża, a fundatorem był właściciel pobliskich Wojnowic – Wiktor Raczyński. Obiekt zachował się do dzisiaj z oryginalnymi malowidłami ściennymi przedstawiającymi sceny z życia Świętego Wojciecha. Do najcenniejszych przedmiotów z wyposażenia świątyni należą krucyfiks i kamienna kropielnica z przełomu XV i XVI w. Obecnie kościół jest w obszernej fazie remontowej. Ale to co już widać, niezmiernie nas zachwyciło. Obok kościoła zachowały się drewniana dzwonnica z XVIII w. wykonana w konstrukcji słupowej i oszalowana. Zbudowano ją na planie kwadratu, a namiotowy dach pokryto gontem. Wewnątrz wisi stary dzwon, a na belce widoczna jest data - 1757. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się rokokowa, kamienna figura Ecce Homo z 1762 r. Przedstawia ona Chrystusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego.
To był ostatni punkt naszego pielgrzymowania do Buku. Gorąco dziękowano ks. Andrzejowi za przyjęcie poznaniaków. A siedząc już w autokarze także serdecznie dziękowaliśmy naszemu proboszczowi- ks. Trojanowi za przewodniczenie pielgrzymce.
Kalendarium

5-lecie Parafialnego Klubu Seniora!
   Starsi ludzie
   poruszają się wolniej,
   ale wiedzą dokąd zmierzają
   wolniej podejmują decyzje,
   ale są one mądrzejsze
   wolniej myślą,
   ale ich przemyślenia są bardziej przenikliwe
   może gorzej widzą,
   ale ich wzrok sięga głębiej
   może gorzej słyszą,
   ale wiedzą, czego w ogóle słuchać
   może gorzej radzą sobie z nowoczesną technologią,
   ale więcej wiedzą o życiu
            (Na podst. materiałów Fundacji Pacific Institute Europe)


Chciałbym jeszcze zorganizować spotkania z osobami starszymi, emerytami w zwykłe dni tygodnia, kiedy są osamotnieni – takie plany przyświecały śp. ks. Markowi Kaiserowi, proboszczowi naszej parafii. I udało się! W lutym 2013 r. „ruszył” Parafialny Klub Seniora! Celem – obok serdecznych i ciepłych spotkań parafian – było (co ważne!) niesienie pomocy osobom starszym i samotnym w organizowaniu czasu wolnego.
           
Przez ponad cztery lata, niemal co dwa tygodnie, grupka około 10 – 15 osób spędza wspólnie… trzy godziny. Kontakty osobiste parafian owocują bliższym poznaniem się; czas mija na modlitwie i rozmowach, przy dobrej kawie, herbacie i cieście. Ciekawym pomysłem są seanse filmowe czy spotkania z ciekawymi ludźmi (w ubiegłym miesiącu na przykład miało miejsce spotkanie z dr. Michałem Preislerem – geografem, podróżnikiem, który opowiadał nam o tatrzańskich tajemnicach). W najbliższym czasie jest planowany wspólny wyjazd do Śmigla.
Parafialny Klub Seniora działa przede wszystkim dzięki ofiarnej pomocy i aktywności osób uczestniczących w spotkaniach: razem przygotowują salkę i wspólny stół (biały obrus, świeca, filiżanki, talerzyki, dobre herbaty i kawy), zapewniają posiłek, a potem… sprzątają. Cieszą nas te spotkania… Życzmy sobie, aby trwały, ponieważ przynoszą one także dobro duchowe.
Kalendarium


Listopadowy poranek patriotyczny









Kalendarium


Spotkanie marcowe. Wykład dr Michała Preislera „Tatrzańskie tajemnice”







Kalendarium


Rok 2015 - Spotkanie listopadowe









Kalendarium


Rok 2015 - Z wizyta w Radio Emaus
Radio Emaus już po raz piąty ogłosiło konkurs (edycja 2014/2015) na najciekawszą inicjatywę parafialną archidiecezji poznańskiej „Po prostu dobry pomysł” im. ks. Bogusza Lewandowskiego. Przedmiotem konkursu są inicjatywy parafialne obejmujące jednorazowe lub długotrwałe działania dotyczące konkretnej parafii, organizowane przez parafian czy grupy i organizacje działające przy parafiach archidiecezji poznańskiej. Zgłaszane inicjatywy są prezentowane na antenie Radia Emaus od listopada 2014 roku do września 2015 roku, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Przypomnienie wszystkich inicjatyw na antenie Radia Emaus oraz głosowanie na najciekawszą z nich będzie miało miejsce w październiku 2015 roku. Termin i warunki głosowania zostaną podane we wrześniu 2015 r. Najlepszą inicjatywę wybierają słuchacze Radia Emaus. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 października 2015 r. Nagrodzone będą trzy inicjatywy, które zdobędą największą liczbę ważnie oddanych głosów.
Drodzy Parafianie, miło nam poinformować, że do tegorocznej edycji konkursu została zgłoszona inicjatywa z naszej parafii – działający od 2013 r. Parafialny Klub Seniora. 6 kwietnia br. w studio Radia Emaus odbyła się prezentacja Klubu, a w nagraniu uczestniczyła czteroosobowa reprezentacja: Bożena, Magda, Mirka oraz Bolesław.









Ścieżka dźwiękowa ze spotkania


Kalendarium


Rok 2015 - Spotkanie wielkanocne








Kalendarium