.::  DZWONNICA  ::.


dzwonnica przy kościele św. Wojciecha

W latach osiemdziesiątych XV wieku do południowo-zachodniego naroża kościoła dostawiona została wieża pełniąca funkcję dzwonnicy. Z jej powstaniem wiąże się ciekawa historia. W 1482 roku na Kundorfie (wieś położona w okolicy dzisiejszej ulicy Libelta) zamordowany został pewien ogrodnik. Jego zabójców schwytano, a proboszcz św. Wojciecha wydał wyrok nakazujący im zapłacić wysoką grzywnę na rzecz żony i córki zamordowanego. Następnie za pożyczone od obu kobiet pieniądze wybudował wspomnianą wieżę. Dług oddał w 1488 roku. Obecnie wieża wtopiona w mury kościoła jest praktycznie niewidoczna. Pierwotnie w przyziemiu posiadała otwarte na przestrzał arkady (dziś zamurowane), umożliwiające przejście procesji okrążającej kościół. Nie znamy również jej początkowej wysokości, chociaż na starych widokach miasta widoczny jest, nieznacznie wystający ponad kalenicę dachu kościoła czterospadowy, stożkowy hełm.