.:: Chronologiczny spis proboszczów kościoła św. Wojciecha :..

                            
1376-1385   

Tyczko z Mogilnicy, kanonik katedralny poznański.

1404   

Jan Koczur

1407   

Szymon

1414   

Michał, nabywa w roku 1414 dwa łany roli w Golęcinie.

1420-1422   

Sędziwoj (Sądek), w roku 1422 przechodzi na probostwo do Będlewa.

1422-1425   

Piotr I, poprzednio proboszcz w Będlewie.

1444   

Grzegorz ze Skoków.

1444-1457   

Piotr II

1457-1470   

Mikołaj

1472-1483   

Jan Zakrzewski(z Zakrzewa), kanonik katedralny poznański.

1484-1501   

Jan Złotniczek(syn złotnika z Poznania), altarysta i kantor św. Magdaleny, kanonik Panny Marii, zm. we wrześniu 1501 r.

1502-1537   

Andrzej Zyt-Naramowski, syn patrycjusza poznańskiego Jerzego, ur. W Poznaniu, dziekan św. Marii Magdaleny, kanonik Panny Marii, kanonik katedralny poznański. Dnia 6.10.1537 r. rezygnuje z probostwa.

1540-1561   

Leonard Herman, ur. W Poznaniu, syn Jana patrycjusza poznańskiego kanonik Panny Marii i kolegiaty w Środzie, proboszcz św. Ducha, kustosz.

1561-1568   

Marcin Przyborowski, proboszcz szamotulski, instytuowany dnia 25.8.1561, zm. przed 30.09.1568.

1568-1575   

Piotr Boruta-Kuciński, pisarz konsystorski i apostolski, pleban w Krobi i Wińskach, kanonik kolegiaty średzkiej. Instytucję na beneficjum św. Wojciecha otrzymał 5.10.1568 jako kleryk. Twórca i promotor Bractwa Literatów, zm. po 18.06.1575.

1575-1579   

Gabryel Szadek (Sadecius), doktor św. teologii, pisarz konsystorski, instytuowany na kanonikat fundi theologalis w r. 1571, prezentowany na probostwo św. Wojciecha 2.10.1575, zrzeka się probostwa 26.8.1579. Wstąpił w roku 1582 do zakonu oo. Jezuitów, zmarł dwa lata później.

1579-1588   

Marcin Winnogórski z Mościsk, zwany również Mściewski, penitencjarz katedralny, altarysta Bractwa Garncarzy, zm. 1588 r.

1588-1592   

Wojciech Turski (Turcius) , syn Feliksa, ur. w Poznaniu, sekretarz kapituły poznańskiej, kustosz Panny Marii, zm. 22.4.1592, pochowany w podziemiach kościoła św. Wojciecha.

1592-1622   

Jan Mrowiński , zm. przed 22.5.1622.

1623-1630   

Paweł Krzepic, penitencjarz katedralny poznański, instytuowany na probostwo 4.1.1623., kanonik kościoła WW SS [Wszystkich Świętych], proboszcz św. Mikołaja.

1630   

Wojciech Depta (Depcius) syn rolnika z Winiar, altarysta i mansjonarz św. Wojciecha, instytuowany 27.5.1630, zm. 26.8.1630.

1630-1635   

Krzysztof Aleksander Boguszewski, artysta malarz, serwitor królewski, sekretarz królewski. Instytucję na probostwo otrzymał jako kleryk dnia 30.10.1630 z rąk ks. J. Baykowskiego, biskupa sufragana poznańskiego. Altarysta św. Marii Magda­leny, kanonik Panny Marii i Marii Magdaleny, twórca i promotor Bractwa Aniołów Stróżów, zm. między 13.1.1635 a 12.2.1635, pochowany w kościele św. Wojciecha.

1635-1644   

Paweł Jan Michałowski, kanonik Panny Marii i św. Marii Magdale­ny, pisarz konsystorski. Dnia 28.12.1644 rezygnuje z probostwa.

1645-1655   

Feliks Mietlicki, pochodzący z inowrocławskiego, kanonik ka­tedralny poznański od 1637 r., archidiakon poznański. Rezygnuje z probostwa dnia 8.2.1655 r., wstępuje do klasztoru, a w roku 1659 zostaje opatem witowskim.

1655-1657   

Wojciech Dobrzelewski, doktor obojga praw, kanonik poznański instytuowany na probostwo 26.2.1655, rezygnuje 27.10.1657 r. W roku 1659 archidiakon poznański, opat w Lubiniu.

1657-1659   

Maciej Kostrzyński (Kostrenius), z Kostrzyna, długoletni wikariusz i mansjonarz kościoła św. Wojciecha, altarysta ołtarza św. Trójcy Bractwa Ogrodników od r. 1635, instytuowany na probo­stwo 27.10.1657, zm. przed 12.5.1659., pochowany w podziemiach kościoła.

1659-1697   

Wawrzyniec Pilenus (z Piły), ur. 1633 r., mansjonarz św. Wojciecha, altarysta ogrodników. Proboszczem zostaje dnia 27.7.1659, zm. w listopadzie 1699. Wielki dobroczyńca kościoła WW SS [Wszystkich Świętych] i Panny Marii.

1700-1707   

Maciej Antoni Grabiewski

1708-1710   

Jan Józef Czechowicz, proboszcz kościoła WW SS (Wszystkich Świętych), proboszcz w Głuszynie, rezygnuje z probostwa dnia 12.12.1710 r.

1711-1739   

Łukasz Wojciech Dajewski, altarysta w Słupcy, proboszcz w Osiecznie dziekan farski, kanonik Panny Marii, instytuowany na probostwo 9.1.1711, rezygnuje z probostwa dnia 7.1.1739 r. po otrzymaniu prepozytury św. Marii Magdaleny, kanonik łęczycki, pi­sarz konsystorski.

1739-1760   

Tomasz Czyrnicki, kanonik kolegiaty św. Mikołaja, penitencjarz katedralny poznański, zm. jako proboszcz św. Wojciecha 18.3.1760 r.

1760-1803   

Józef Glaubicz z Rokossowa Rokossowski, doktor obojga praw, rycerz Orderu św. Stanisława, prezentowany na probostwo św. Wojciecha 23.7.1762, instytuowany 24.1.1763 r. W roku 1761 został kanonikiem poznańskim oraz proboszczem w Nieparcie, proboszczem w Brodach. Od roku 1786 archidiakon i proboszcz śremski, a równocześnie powołany przez bpa Okęckiego na wikariusza generalnego i oficjała. Zm. 27.7.1803 r., pochowany w katedrze poznańskiej.

1803-1807   

Antoni Cudniewicz, doktor św. teologii, kanonik katedralny poznański, proboszcz w Wilczynie, sekretarz kapituły poznańskiej, zm. 7.8.1807 r. w wieku lat 52, pochowany w katedrze poznańskiej.

1807-1817   

Antoni Lipiński, ur. we wsi Prochy (woj. kaliskie), wyświęcony na kapłana 19.3.1782 r., kanonik katedralny poznański od 1791 r. Na probostwo św. Wojciecha instytuowany dnia 23.11.1807 r., proboszcz w Tarnowie, wielki dobrodziej obu kościołów, zm. 4.5.1817 r., pochowany w kościele św. Wojciecha przy głównym ołtarzu.

1817-1826   

Klemens Wierusz Walknowski, kustosz kapituły poznańskiej, proboszcz w Krotoszynie, zm. 30.12.1826 r. w wieku lat 83, pochowany w kaplicy św. Krzyża w katedrze poznańskiej.

1827-1831   

Jan Kanty Kolanowski, ur. 20.10.1773 r. w Szamotułach. Pierwsze początki nauki pobierał w domu oraz w klasztorze Reformatów, po czym oddano go do szkół w Poznaniu. Po ukończeniu tychże wstąpił do palestry poznańskiej. Zmienił jednak zawód i wstąpił w roku 1794 do Seminarium Duchownego w Poznaniu, a po dwóch latach otrzymał święcenia kapłańskie. Przez dwa i pół roku był dziekanem i mansjonarzem kolegiaty w Szamotułach, następnie proboszczem w Kwilczu i Objezierzu, od dnia 18.5.1827 r. - proboszczem św. Wojciecha, a w roku 1831 mianowany kanonikiem katedralnym poznańskim i kaznodzieją. Zm. 5.12.1832 r. w Objezierzu.

1831-1837   

Józef Brzeziński, ur. 20.1.1801 r. w Żerkowie. Szkołę powszechną ukończył na Chwaliszewie, a w roku 1820 Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Święcenia kapłańskie otrzymał 3.4.1824 r. Został kapłanem arcybiskupa Gorzeńskiego, następnie altarystą przy kościele św. Wojciecha i sekretarzem konsystorza. Instytuowany na probostwo św. Wojciecha 22.1.1832 r. Dnia 4.05.1833 r. mianowany kanonikiem katedralnym poznańskim. Zm. 19.10.1877 r.

1837-1849   

Ludwik Urbanowicz, ur. 1788 r., święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1811. Pro­boszczem św. Wojciecha został 1.7.1837 r. jako komendarz i mansjonarz św. Wojciecha. W roku 1849 rezygnuje z probostwa.

1849-1876   

Józef Franciszek Bażyński, ur. 25.3.1801 r. w Poznaniu. Dzięki staraniom ks. Piotra Mantheja, spowiednika zakonnic benedyktynek, oddany został w roku 1811 do szkoły istniejącej przy Seminarium Duchownym, po czym ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Święcenia kapłańskie otrzymał we Wrocławiu w roku 1824. Wraca następnie i obejmuje wikariat przy poznańskim kościele św. Wojciecha w październiku 1824 r. Jako proboszcz w Ceradzu Kościelnym został uwięziony dnia 26.1.1836 r. za rzekome przynależenie do tajnej organizacji. Wyrokiem sądu skazany został na 15 lat fortecy. Uwol­niony dnia 13.8.1840 r. Od roku 1840 jest proboszczem w Niepruszewie, a od roku 1845 we Lwówku. Tutaj zastaje go rok 1848, bierze czynny udział w Komitecie Narodowym i czuwa nad bezpieczeństwem ludności polskiej. Dekretem z dnia 4.5.1849 r. powołany został na proboszcza św. Wojciecha, a w roku 1850 mianowany radcą konsystorza. Był posłem na sejm pruski, wybranym z powiatów bukowskiego, odolanowskiego i ostrzeszowskiego, prezesem Towarzystwa Nauk Pomocy dla Młodzieży, Prezesem Ligi w Poznaniu i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jesienią 1863 r. ks. Bażyński założył Wydawnictwo Dobrych a Tanich Książek dla ludu. Zm. 12.3.1876 r. i pochowany w podziemiach kościoła św. Wojciecha.

1876-1886   

Wawrzyniec Chrustowicz zarządzał parafią po śmierci Bażyńskiego jako administrator w czasie walki kulturalnej. Ur. w 1841 r., wyświęcony na kapłana w roku 1866 r. Był mansjonarzem i pierwszym wikariuszem przy św. Wojciechu. W roku 1886 został proboszczem w Miejskiej Górce.

1886-1894   

Władysław Woliński urodził się w r. 1838, wyświęcony na kapłana w roku 1862. Jako proboszcz w Oporowie otrzymał kanoniczną instrukcję na probostwo św. Wojciecha dnia 17.11.1886 r., cenzor ksiąg duchowych, sędzia prosydnodalny. W roku 1894 zostaje proboszczem w Strzelnie i dziekanem dekanatu kruświckiego.

1894-1896   

Jan Piotrowicz, administrator św. Wojciecha. Ur. w 1861 r., wyświęcony na kapłana w roku 1890. Dnia 12.3.1894 r. otrzymuje nominację na administratora parafii. W roku 1898 został proboszczem św. Trójcy w Gnieźnie, a w r. 1907 w Skalmierzycach.

1896-1902   

Leon Laskowski, ur. 1839 r. w Poznaniu jako syn profesora przy gimnazjum św. Marii Magdaleny. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1863. Przez siedem lat pełnił obowiązki mansjonarza przy kościele św. Wojciecha, po czym w r. 1871 prezentowany na probostwo w Gołuchowie. Dopiero w roku 1896 powraca do rodzinnego miasta, powołany na proboszcza św. Wojciecha dnia 1 lipca. Jego praca kapłańska była pełną poświęceń. W czasie panującej w Poznaniu w roku 1854 ciężkiej cholery chodził z jednym tylko sługą kościelnym po jeżyckich ubogich domostwach, niosąc chorym pomoc i religijną pociechę. A w czasie walki kulturalnej, kiedy był proboszczem w Gołuchowie, jeździł po sąsiednich osieroconych parafiach, odprawiając msze św. i udzielając sakramentów św. Zm. 12.11.1902 r., pochowany na cmentarzu św. Wojciecha.

1903-1925   

Bolesław Kościelski, ur. 1871 r. w Śmiełowie pod Szamotułami. Po ukończeniu Gimnazjum św. Marii Magdaleny wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. W roku 1896 otrzymał święcenia kapłańskie, powołany na mansjonarza przy kościele św. Wojciecha, by potem, po śmierci ks. Laskowskiego zająć jego miejsce. Całe nieomal życie pełniąc obowiązki w parafii, zżył się z tą świątynią i otoczył ją najtroskliwszą opieką. Był członkiem Towarzystwa Narodowego - oddział Kościuszko przy Gimnazjum św. Marii Magdaleny.

1925-1942   

Narcyz Putz, ur. 1877 r. w Sierakowie n. Wartą. Kanonik honorowy, działacz spo­łeczny i polityczny, członek PTPN. Rozwinął szeroką działalność nowoczesnego duszpasterza. Po ukończeniu Gimnazjum św. Marii Magdaleny wstąpił do Semina­rium Duchownego w Poznaniu. W roku 1901 otrzymał święcenia kapłańskie. Duszpasterzował w Szamotułach, Mądrych i w Bydgoszczy. Od 1925 proboszcz parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Zm. 5.12.1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Wraz z 107 męczennikami II wojny światowej beatyfikowany 13.6.1999 r. w Warszawie przez papieża Jana Pawła II.

1945-1981   

Hieronim Lewandowski, ur. 1909 r. w Błotnicy, w parafii Przemęt. Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu. Po ukończeniu gimnazjum w Śremie wstąpił do Seminarim Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 15.6.1935 r. Duszpasterzował w Kaźmierzu, Zaniemyślu, a od 1.7.1938 r. w Poznaniu, w parafii św. Wojciecha, od 1945 r. proboszcz tejże parafii, gdzie pozostał do końca życia. Niezwykle zaangażowany w sprawy kościoła św. Wojciecha, zasłużył się szczególnie przy jego powojennej odbudowie. Zmarły 12 stycznia 1998 r.

1981-1997   

Zygmunt Sterczewski, ur. 1932 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r., kanonik gremialny Kapituły Gremialnej w Poznaniu, penitencjusz kolegiacki, kapelan Szpitala im. Strusia. Zmarły 5 września 2008 r.

1997-2014   

Marek Kaiser, ur. 1952 r. święcenia kapłańskie otrzymał w 1978 r., kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu, odnowiciel kościoła. Zmarł 4 maja 2014 r., pochowany przy kościele św. Wojciecha.

2014   

Trojan Marchwiak, p.o. proboszcza parafii w okresie (IV-VI i VIII 2015). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1998 r., wizytator i referent katechetyczny.

2014   

Przemysław Węgrzyn, ur. 1972, święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 r., redaktor naczelny "Przewodnika Katolickiego". Zrezygnował z probostwa.

2014-2015   

Jacek Stawik, ur. 1960, święcenia kapłańskie otrzymał w 1986 r., członek Archidiecezjalnej Komisji Budowlanej i Konserwatorskiej.

2015 -

Trojan Marchwiak, Święcenia kapłańskie otrzymał w 1998 r., wizytator i referent katechetyczny. Wywiad "Święty Wojciech” 2003/200 i 2003/201


Opracowanie:
                 lata 1376-1925 dr Marian Mika
                 lata 1925-1981 ks. dr hab. Leszek Wilczyński
                 od roku 1997 oprac. własne