.::  DUSZPASTERZE  ::.

      Ks. dr Trojan Marchwiak - proboszcz parafii
      Ks. dr Jerzy Stranz - rezydentKs. Trojan Marchwiak

ks. Trojan Marchwiak Ksiądz dr Trojan Piotr Marchwiak pochodzi z parafii Parkowo koło Rogoźna. Maturę zdał w 1992 roku w LO w Obornikach Wlkp. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku.
Pracował jako wikariusz w Środzie Wielkopolskiej, w Parafii pw. św. Józefa, gdzie proboszczem był wtedy ks. Andrzej Marciniak. Ksiądz Andrzej zaufał młodemu i niedoświadczonemu wikariuszowi. Był dyskretnie obecny w jego poczynaniach duszpasterskich, odsłaniał nowe możliwości, wskazywał na zagrożenia... Jak wspomina ks. Trojan: „(…) zawsze czułem, że to co się dzieje w parafii to coś WSPÓLNEGO, to nie jakaś moja prywacizna... Ta mała wspólnota... dobrego Proboszcza i zielonego wikarego stała się ważnym miejscem odkrywania tego, co ważne”.
W 2000 roku rozpoczął studia na KUL-u, a w roku 2005 obronił doktorat. W latach 2005-2007 był zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem naczelnym czasopisma „Katecheta”. Ksiądz Trojan pełni funkcję wizytatora i referenta katechetycznego, wykłada pedagogikę na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.
Ksiądz Trojan Marchwiak jest także duszpasterzem harcerzy ZHR. Lubi śpiewać i grać na gitarze, chętnie czyta pisarzy rosyjskich.
Od grudnia 2013 roku pomaga w naszej parafii. Dwukrotnie w 2014 był p.o. proboszcza naszej parafii.
W dniu 1 lipca 2015 został mianowany proboszczem.

Wywiad "Święty Wojciech” 2003/200 i 2003/201


Ks. Jerzy Stranz

ks. Jerzy Stranz Urodził się 6 stycznia 1967 roku w Poznaniu, w rodzinie lekarzy Andrzeja i Aliny z domu Ordza, a dzieciństwo spędził na Ratajach w Parafii pw. św. Rocha. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. 28 maja 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby.
Pierwsze obowiązki duszpasterskie pełnił w Parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie (1992-1994), a potem był jeszcze duszpastersko związany z poznańskimi parafiami: pw. Matki Boskiej Bolesnej (1998-2003), pw. NMP Niepokalanie Poczętej (2003-2008). W latach 2008-2015 pomagał duszpastersko w kościołach w Zakrzewie i Dąbrówce oraz w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu.
W 1994 roku został posłany na specjalistyczne studia teologiczne do Rzymu, które zakończył w 1998 roku pracą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Marko Ivana Rupnika SI. W latach 1999–2008 był adiunktem w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UAM. Od 2002 roku uczestniczy w pracach Komisji Ekumenicznej i jest odpowiedzialny za Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej, a od 2007 roku jest członkiem Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.
W latach 2007-2019 był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Świętego Wojciecha w Poznaniu.
Od września 2019 roku pełni obowiązki dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W październiku 2020 roku został powołany na funkcję prezesa zarządu Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego w Poznaniu.
Dzięki dobroci księdza Marka Kaisera w listopadzie 2011 roku zamieszkał na Wzgórzu Świętego Wojciecha gdzie każdego dnia o poranku sprawuje Eucharystię. Od 25 sierpnia 2015 został skierowany do pomocy w naszej parafii.
Zainteresowania: ekumenizm duchowy, kwestie graniczne teologii i sztuki oraz fotografia i jazz.