.::  DUSZPASTERZE  ::.

      Ks. dr Trojan Marchwiak - proboszcz parafii
      Ks. dr Jerzy Stranz - rezydent
      Ks. prof. dr hab. Mieczysław Mikołajczak - mieszka na terenie parafii
Ks. Trojan Marchwiak

ks. Trojan Marchwiak Ksiądz dr Trojan Piotr Marchwiak pochodzi z parafii Parkowo koło Rogoźna. Maturę zdał w 1992 roku w LO w Obornikach Wlkp. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku.
Pracował jako wikariusz w Środzie Wielkopolskiej, w Parafii pw. św. Józefa, gdzie proboszczem był wtedy ks. Andrzej Marciniak. Ksiądz Andrzej zaufał młodemu i niedoświadczonemu wikariuszowi. Był dyskretnie obecny w jego poczynaniach duszpasterskich, odsłaniał nowe możliwości, wskazywał na zagrożenia... Jak wspomina ks. Trojan: „(…) zawsze czułem, że to co się dzieje w parafii to coś WSPÓLNEGO, to nie jakaś moja prywacizna... Ta mała wspólnota... dobrego Proboszcza i zielonego wikarego stała się ważnym miejscem odkrywania tego, co ważne”.
W 2000 roku rozpoczął studia na KUL-u, a w roku 2005 obronił doktorat. W latach 2005-2007 był zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem naczelnym czasopisma „Katecheta”. Ksiądz Trojan pełni funkcję wizytatora i referenta katechetycznego, wykłada pedagogikę na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.
Ksiądz Trojan Marchwiak jest także duszpasterzem harcerzy ZHR. Lubi śpiewać i grać na gitarze, chętnie czyta pisarzy rosyjskich.
Od grudnia 2013 roku pomaga w naszej parafii. Dwukrotnie w 2014 był p.o. proboszcza naszej parafii.
W dniu 1 lipca 2015 został mianowany proboszczem.


Ks. Jerzy Stranz

ks. Jerzy Stranz Urodził się 6 stycznia 1967 roku w Poznaniu, w rodzinie lekarzy Andrzeja i Aliny z domu Ordza. Ochrzczony w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, dzieciństwo spędził na Ratajach, w Parafii pw. św. Rocha. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.
Magisterium na temat: Misterium Krzyża na podstawie teologii Hansa Ursa von Balthasara obronił na PWT w Poznaniu. 28 maja 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby.
Pierwsze obowiązki duszpasterskie pełnił w Wolsztynie, w Parafii NMP Niepokalanie Poczętej i w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. W 1994 roku został posłany na specjalistyczne studia teologiczne do Rzymu, które zakończył w 1998 roku pracą doktorską: Wydarzenie miłosierdzia Bożego w oparciu o doświadczenie św. Teresy z Lisieux i Faustyny Kowalskiej oraz nauczanie Jana Pawła II, napisaną pod kierunkiem prof. Marko Ivana Rupnika SI. W latach 1999–2008 był adiunktem w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UAM.
Od 2002 roku uczestniczy w pracach Komisji Ekumenicznej i jest odpowiedzialny za Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej, a od 2007 roku jest członkiem Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.
Duszpastersko był związany z poznańskimi kościołami: pw. Matki Boskiej Bolesnej (1998-2003), pw. NMP Niepokalanie Poczętej (2003-2008). W 2008 roku został skierowany do niedzielnej pomocy duszpasterskiej w Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie, a od 2012 – do Parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce. Obecnie w niedziele i święta pomaga w Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu. Od 30 lipca 2007 roku jest Dyrektorem Wydawnictwa Święty Wojciech w Poznaniu.
Dzięki dobroci księdza Marka Kaisera w listopadzie 2011 roku zamieszkał na Wzgórzu Świętego Wojciecha gdzie każdego dnia o poranku sprawuje Najświętszą Ofiarę. Od 25 sierpnia 2015 został skierowany do pomocy w naszej parafii.
Zainteresowania: ekumenizm duchowy, kwestie graniczne teologii i sztuki oraz fotografia i jazz.


Ks. Mieczysław Mikołajczak

ks. Mieczysław Mikołajczak Urodził się w 1960 roku w Koronowie. W roku 1979 ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Świebodzinie, a w 1985 r. Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie. 26 maja 1985 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego JE ks. bpa dr. Wilhelma Pluty. Magisterium z teologii (biblistyka) uzyskał 8.03.1985 roku na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.
W latach 1988–1992 studiował w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie oraz na Pontificia Universita San Tommaso d’Aquino „Angelicum” w Rzymie (12.06.1992 – licencjat z teologii biblijnej).
W latach 1998–2001 był wykładowcą Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu – Sekcja w Gorzowie Wlkp. 3 kwietnia 2001 r. – kolokwium habilitacyjne (z zakresu biblistyki) na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie i stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych. Tytuł został zatwierdzony przez Państwową Centralną Komisję Kwalifikacyjną do spraw Stopni Naukowych na posiedzeniu w dniu 12.09.2001 roku w Warszawie. W roku akademickim 2001/2002 – mianowany na stanowisko adiunkta na WT UAM w Poznaniu (wykłady z egzegezy Nowego i Starego Testamentu oraz teologii biblijnej, wykłady monograficzne i seminaria naukowe z teologii biblijnej – magisterskie i doktoranckie).
Od 7.10.2010 roku jest profesorem tytularnym (teologia – w zakresie nauk biblijnych). 22.11.2010 r. miało miejsce wręczenie nominacji przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Autor ok. 150 artykułów o tematyce naukowej i popularnonaukowej (ok. 50 rozważań, reportaży i recenzji) oraz pięciu książek – monografii.
Zainteresowania: biblistyka, języki obce, historia (archeologia), literatura polska, sport, muzyka poważna.