.::  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA  ::.

Zgłoszenie się najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, w celu ustalenia daty ślubu i spisanie "protokółu przedślubnego", z kompletem wymaganych dokumentów
  1. dowód osobisty,
  2. metryka chrztu św. z datą wystawienia nie starszą niż trzy miesiące,
  3. świadectwo religii z zakresu szkoły ponadpodstawowej – ponadgimnazjalnej,
  4. zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
  5. zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych,
  6. przy tzw. małżeństwach konkordatowych "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego z ważnością trzech miesięcy (w trzech egzemplarzach),
  7. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka.

Prosimy o zgłaszanie się w godzinach urzędowania biura parafialnego lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.


KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

Zapraszamy na 12 Katechez w cyklu 6-u spotkań po 1,5 godz.
W poniedziałki od godz. 19.30 do 21.00 w salce przy parafii bez wcześniejszych zapisów.
06.11 - 11.12.2023
15.01 - 19.02.2024
06.05 - 10.06.2024
Katechezy kończą się uzyskaniem świadectwa diecezjalnego.
Prowadzący: Katechiści Drogi Neokatechumalnej.


Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania do sakramentu
 małżeństwa znajdują się na stronie Archidiecezji Poznańskiej