.::  ANTONI "AMILKAR" KOSIŃSKI  ::.


Antoni Kosiński

Generał wojsk polskich, działacz niepodległościowy. Urodził się w 1769 roku na Podlasiu. Od 1792 roku służył w wojsku, a w Insurekcji Kościuszkowskiej w randze kapitana walczył w obronie Warszawy. Po upadku Rzeczypospolitej zaciągnął się do armii francuskiej, a w 1797 roku wraz z generałem Henrykiem Dąbrowskim współpracował przy tworzeniu legionów Polskich we Włoszech. W 1799 roku trafiła do niewoli austriackiej, a po uwolnieniu wrócił do Warszawy. W 1806 roku dowodził legią w kampanii pomorskiej. W trakcie wojny polsko-austriackiej 1809 roku organizował oddziały departamentu poznańskiego i otrzymał nominację na gubernatora Warszawy. W 1812 roku podał się do dymisji i osiadł w Targowej Górce koło Wrześni. W 1815 roku bezskutecznie starał się o przyjęcie do służby w armii Królestwa Polskiego. W ostatnich latach życia wspierał inicjatywy patriotyczne w zaborze pruskim. Zmarł w 1823 roku w Targowej Górce i tam został pochowany. W 1923 roku jego prochy przeniesiono do Krypty Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.