.::  KS. ALEKSANDER ŻYCHLIŃSKI  ::.


ks. Aleksander Żychliński Ksiądz, profesor seminariów duchownych w Gnieźnie i Poznaniu. Urodził się w 1889 roku w Modliszewie k. Gniezna. Uczęszczał do gimnazjów w Inowrocławiu, Gnieźnie i Poznaniu, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu, które ukończył w 1913 roku. Później studiował w Rzymie, a w 1917 roku uzyskał doktorat teologii na uniwersytecie we Wrocławiu. Początkowo był wikariuszem w Gostyniu, a w latach 1918-39 wykładowcą teologii dogmatycznej w Seminarium Duchownym w Poznaniu, pełniąc jednocześnie (1927-29) funkcję rektora Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W 1938 roku został rektorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu. W czasie II wojny światowej początkowo przebywał w okolicach Miechowa, a potem był wykładowcą w Seminarium Duchownym w Kielcach. Działał także w Krakowie i Miechowie. Po wojnie powrócił do Gniezna i kontynuował pracę wykładowcy. Zmarł w Gnieźnie w 1946 roku. W 1967 roku jego trumnę przewieziono z Gniezna do Poznania i złożono w podziemiach kościoła św. Wojciecha; w 1997 roku przeniesiono ją do nowej Krypty Zasłużonych Wielkopolan. Był wybitnym znawcą dzieł św. Tomasza z Akwinu i św. Jana od Krzyża, a zarazem doskonałym wychowawcą i przewodnikiem duchowym. Zmarł w opinii świętości i stąd w 1968 roku podjęto starania o jego beatyfikację.


płyta w kościele św. Wojciecha

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO KS. ALEKSANDRA ŻYCHLIŃSKIEGO

Boże, Źródło wszelkiej świętości, który oświecasz każdego człowieka przychodzącego na ten świat, spraw, gorąco Cię błagam, aby ks. Aleksander Żychliński, gorliwy nauczyciel Prawdy Bożej, już za życia ziemskiego wprowadzony w umiejętności świętych, mógł za nami się wstawiać jako błogosławiony Twego Kościoła.
Nie przestajemy też prosić, abyśmy coraz lepiej Prawdę Bożą poznawali, a poznawszy – wzorem księdza Aleksandra pełnili ją życiem. Obyśmy za sprawą Twego Sługi, Boże, Ojcze nasz, doznali pomocy, na którą czekamy z ufnością. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.