III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    ROK B
4 MARCA 2018