IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    ROK B
11 MARCA 2018