IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK    B
14 MARCA 2021