V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    ROK C
7 KWIETNIA 2019