XII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK     ROK A
21 CZERWCA 2020