XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA    ROK C
6 PAŹDZIERNIKA 2019