XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA    ROK C
13 PAŹDZIERNIKA 2019