XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA    ROK C
20 PAŹDZIERNIKA 2019