XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA    ROK B
21 PAŹDZIERNIKA 2018