XXX NIEDZIELA ZWYKŁA    ROK C
27 PAŹDZIERNIKA 2019