ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA    ROK B
28 PAŹDZIERNIKA 2018