ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA    ROK C
30 PAŹDZIERNIK 2022